เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University International College: PSUIC) สาขาวิชา สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Creative Media and Digital Technologies: CMDT)

นักเรียนในระบบการศึกษาของหลักสูตรไทย >> https://drive.google.com/…/1IHcn3EO3j…

Students from the International Program or Abroad >> https://drive.google.com/…/1VPD0Jndk4Xge0NZASVcU0Uudm2o…

  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2567

ลิงก์ : https://e-admission.psu.ac.th

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2567

ลิงก์ : https://admission.psu.ac.th/

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567

ลิงก์ : https://student.mytcas.com

  • ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา TCAS67 ได้ที่ https://admission.psu.ac.th/

Similar Posts