ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

📌 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงกาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC จำนวน 16 เครื่อง 📌 https://uic.psu.ac.th/wp-content/uploads/2024/04/Signed-ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

Exhibition ( Monstopia: Let Your Freak Flag Fly High!! )

Exhibition ( Monstopia: Let Your Freak Flag Fly High!! )

✨ Monstopia: Let Your Freak Flag Fly High!! ✨ . 🔥 ปลดปล่อยความแปลก🔥 ปลุกปั้นความประหลาด ถึงเวลาเปิดรั้ว #วิทยาลัยนานาชาติ !!! ต้อนรับทุกคนสู่นิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ New Media…

Tcas 2 quota 2024

Tcas 2 quota 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University International College: PSUIC) สาขาวิชา สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล…