ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567
|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567

📢 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567 🎉 . 💻 ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com และ https://admission.psu.ac.th . #PSUIC#CMDT

ปั้นตัวเองเป็น Creator บน TIKTOK 2024
|

ปั้นตัวเองเป็น Creator บน TIKTOK 2024

🎉 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 🎊โอกาสดี ๆ สำหรับผู้สนใจทำคอนเทนต์บน TikTok จำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น ด่วน ⁉️ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์สุดพิเศษ…