📢 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567 🎉

.

💻 ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

และ https://admission.psu.ac.th

.

#PSUIC#CMDT

Similar Posts