ปั้นตัวเองเป็น Creator บน TIKTOK 2024
|

ปั้นตัวเองเป็น Creator บน TIKTOK 2024

🎉 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 🎊โอกาสดี ๆ สำหรับผู้สนใจทำคอนเทนต์บน TikTok จำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น ด่วน ⁉️ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์สุดพิเศษ…